Куркумин в комбинация с желязо повишава нивата на ключов протеин в мозъка

Куркумин в комбинация с желязо повишава нивата на ключов протеин в мозъка

Желязото (Fe) представлява жизненоважен микроелемент, който е отговорен за пренасянето на кислород и производството на енергия чрез процеса на клетъчно дишане. [1] Освен това съединението участва в развитието и поддържането на нормалната функция на невроните. [2]

Куркуминът представлява биоактивно съединение, влизащо в състава на коренището на куркумата (Curcuma longa). [3] Той е известен с това, че притежава редица полезни свойства за човешкото здраве, включително антиоксидантни, противовъзпалителни и невропротективни ефекти. [4-5]

Мозъчният невротрофичен фактор (BDNF) е вид растежен фактор, чийто нормални функции са от съществено значение за развитието на невроните, както и за когнитивната функция. [6]

Освен че е от съществено значение за поддържането на нормалната функция на зрелите неврони, „BDNF“ регулира растежа на дендритите, развитието на гръбначния стълб и подпомага дългосрочното синаптично потенциране по време на развитието на невроните, което е свързано с процеса на учене и формирането на паметта. [6] „BDNF“ оказва неврозащитни ефекти чрез ролята си в модулирането на синаптичната пластичност и функция. Освен това е установено, че този растежен фактор подобрява паметта, както и съхраняването и извличането на информация в хипокампуса. [7]

Доказано е, че желязото и куркуминът могат да окажат влияние върху хомеостазата на „BDNF“. Тъй като предишни проучвания показват връзката на двете съединения в този жизненоважен процес [8–11], учените провеждат изследване относно ефекта на тяхното съвместно приложение.

Изследователи провеждат 6-седмично, двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване, което изследва ефекта от пероралния прием на желязо при ниски (18 mg) и високи (65 mg) дози, самостоятелно или едновременно с куркумин (500 mg), върху серумните нива на „BDNF“ при 155 здрави участници (79 мъже и 76 жени).

Участниците са разпределени на случаен принцип в пет различни групи: желязо плацебо и куркумин плацебо (FS0 + Plac), ниски дози на желязо и плацебо (FS18 + Plac), ниски дози на желязо и куркумин (FS18 + Curc), високи дози на желязо и плацебо (FS65 + Plac) и високи дози на желязо и куркумин (FS65 + Curc). Резултатите показват значително увеличение на нивата на „BDNF“ с течение на времето (26%) в групата, която приема FS18 + Curc (p = 0.024). При сравняване на групите, приемали FS18 + Curc или FS18 + Plac (35%, p = 0.042), се установява, че комбинацията с куркумин води до повишен серумен „BDNF“ спрямо групата със самостоятелен прием на желязо. [12]

Проучването показва, че комбинацията от куркумин и желязо може да осигури нов подход за подобряване на когнитивните функции, свързани с повишените нива на „BDNF“. Това показва, че освен познатите досега полезни свойства на куркумина, биоактивното съединение може да подпомогне за подобряване на функциите на мозъка, поддържайки нивата на жизненоважния протеин.

Източници:

1. Ganz, T.; Nemeth, E. Iron homeostasis in host defence and inflammation. Nat. Rev. Immunol. 2015, 15, 500–510.

2. Beard, J.L.; Connor, J.R. Iron status and neural functioning. Annu. Rev. Nutr. 2003, 23, 41–58.

3. Kulkarni, S.K.; Dhir, A.; Akula, K.K. Potentials of Curcumin as an Antidepressant. Available online. (accessed on 8 April 2020).

4. Lopresti, A.L.; Hood, S.; Drummond, P.D. Multiple antidepressant potential modes of action of curcumin: A review of its anti-inflammatory, monoaminergic, antioxidant, immune-modulating and neuroprotective e_ects. J. Psychopharmacol. 2012, 26, 1512–1524.

5. Mursaleen, L.; Somavarapu, S.; Zariwala, M.G. Deferoxamine and Curcumin Loaded Nanocarriers Protect Against Rotenone-Induced Neurotoxicity. J. Parkinsons Dis. 2020, 10, 99–111.

6. Gonzalez, A.; Moya-Alvarado, G.; Gonzalez-Billaut, C.; Bronfman, F.C. Cellular and molecular mechanisms regulating neuronal growth by brain-derived neurotrophic factor. Cytoskeleton 2016, 73, 612–628.

7. Bekinschtein, P.; Cammarota, M.; Katche, C.; Slipczuk, L.; Rossato, J.I.; Goldin, A.; Izquierdo, I.; Medina, J.H. BDNF is essential to promote persistence of long-term memory storage. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2008, 105, 2711–2716.

8. Texel, S.J.; Camandola, S.; Ladenheim, B.; Rothman, S.M.; Mughal, M.R.; Unger, E.L.; Cadet, J.L.; Mattson, M.P. Ceruloplasmin deficiency results in an anxiety phenotype involving deficits in hippocampal iron, serotonin, and BDNF. J. Neurochem. 2012, 120, 125–134.

9. Lozo_, B.; Jimenez, E.; Wolf, A.W. Long-Term Developmental Outcome of Infants with Iron Deficiency. N. Engl. J. Med. 1991, 325, 687–694.

10. Sian-Hülsmann, J.; Mandel, S.; Youdim, M.B.H.; Riederer, P. The relevance of iron in the pathogenesis of Parkinson’s disease. J. Neurochem. 2011, 118, 939–957.

11. Radak, Z.; Suzuki, K.; Higuchi, M.; Balogh, L.; Boldogh, I.; Koltai, E. Physical exercise, reactive oxygen species and neuroprotection. Free. Radic. Biol. Med. 2016, 98, 187–196.

12. Tiekou Lorinczova, H.; Fitzsimons, O.; Mursaleen, L.; Renshaw, D.; Begum, G.; Zariwala, M.G. Co-Administration of Iron and a Bioavailable Curcumin Supplement Increases Serum BDNF Levels in Healthy Adults. Antioxidants 2020, 9, 645.

Какво е вашето мнение?

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *