Куркумин при рак на яйчниците

Проучване: Куркумин при рак на яйчниците

Ракът на яйчниците е едно от най-често срещаните онкологични заболявания, свързани с висок процент на смъртност сред жените по света. [1] Симптомите на заболяването са неспецифични и слабо изразени в много от случаите, което често води до диагностицирането му в напреднал стадий. Лечението на рака на яйчниците включва оперативна намеса, последвана от химиотерапия на базата на платина. Рецидивите на заболяването и смъртността вследствие на него са свързани със степента на образуваните метастази (разпространението на раковите клетки от първоначалната им локация към останалите части на тялото). Разпространението на туморните клетки включва клетъчна адхезия, миграция и инвазия и изисква разрушаване на клетъчния „скелет“ (цитоскелет). [2]

Фасцинът (Fascin) представлява актин-свързващ протеин, който е силно експресиран в раковите клетки на яйчниците. Неговата експресия се свърза с появата на метастази и може да бъде използван като прогностичен фактор относно разпространението на заболяването.

Куркуминът е основният куркуминоид, влизащ в състава на растението Curcuma longa (куркума) – индийска подправка с жълтеникав цвят. [3] Биоактивното съединение е известно със своите противовъзпалителни, антиоксидантни, антибактериални и противовирусни свойства и понастоящем представлява обект на редица изследвания.

Противораковата активност на куркумина е свързана с ефекта му върху няколко сигнални механизма в раковите клетки. Въпреки че има множество данни относно противораковите свойства на полезния куркуминоид, неговите инхибиторни ефекти върху миграцията и инвазията на раковите клетки на яйчниците до момента не бяха подлагани на анализ. Учени провеждат изследване, в което определят въздействието на куркумина върху експресията на фасцина в раковите клетки на яйчниците, както и възможния механизъм, по който съединението оказва своята противоракова активност.

В своето проучване изследователският екип използва „SKOV3“ човешки клетъчни линии на рак на яйчниците, които се подлагат на третиране с куркумин в различна доза и продължителност.

Анализите показват, че жизнеспособността на клетките варира при различните концентрации на куркумина, като с увеличаване на концентрацията, клетъчната жизнеспособност намалява значително. Освен това изследователите наблюдават, че биоактивното съединение потиска експресията на протеина фасцин, дори в минимална концентрация и за кратък период от време. Учените установяват, че куркуминът намалява експресията на фасцин чрез инхибиране на JAK / STAT3 сигналния път, възпрепятствайки клетъчните взаимодействия, които са от съществено значение за разпространението и повторната поява на рака на яйчниците. [4]

Тези данни относно противораковия ефект на куркумина могат да доведат до бъдещото провеждане на in vitro проучвания, които да подкрепят анализите на неговото действие в клинични изпитвания при пациенти, страдащи от рак на яйчниците. Полезните свойства на куркуминоида все по-често са обект на научни изследвания, които оценяват неговите свойства за подобряване на различни здравословни състояния.

Източници:

1. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2018. CA Cancer J Clin. 2018;68:7–30.
2. Bravo-Cordero JJ, Hodgson L, Condeelis J. Directed cell invasion and migration during metastasis. Curr Opin Cell Biol. 2012;24:277–83.
3. Sordillo LA, Sordillo PP, Helson L. Curcumin for the treatment of glioblastoma. Anticancer Res. 2015;35:6373–8.
4. Kim, M.J., Park, KS., Kim, KT. et al. The inhibitory effect of curcumin via fascin suppression through JAK/STAT3 pathway on metastasis and recurrence of ovary cancer cells. BMC Women’s Health 20, 256 (2020). https://doi.org/10.1186/s12905-020-01122-2

Какво е вашето мнение?

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *