Често задавани въпроси

1. Каква е разликата между куркума, Curcuma longa и куркумин?

Куркуминът е основният курмуминоид, открит в куркумата. Куркумата е с ботаническо наименование „Curcuma longa“. Куркуминоидът куркумин се смята за най-активният компонент на растението. Други куркуминоиди, присъстващи в коренищата на растението са деметоксикуркумин и бис-деметоксикуркумин.

2. Каква е разликата между екстракта от растението Curcuma longa (куркумин) и КАВАКУРМИН®?

Екстрактът от куркума (Curcuma longa) обикновено се стандартизира до 95% куркуминоиди, състоящи се от около 65-80% куркумин, 15-20% деметоксикуркумин и 2-5% бис-деметоксикуркумин.

КАВАКУРМИН® е физична смес от гама-циклодекстрин и 95% екстракт от куркума (Curcuma longa) (тоест – присъства не само куркумин). Гама-циклодекстринът е не-алергенен, вегетариански олигозахарид, използван като хидрофилен носител за подобряване с повече от 40 пъти на бионаличността на неразтворимите във вода куркуминоиди (какъвто е куркуминът).

3. По какво се различава КАВАКУРМИН® от други бионалични продукти, които съдържат куркумин?

КАВАКУРМИН® е съставката в прoдукта на Dr. Biomaster – Куркумин x40.
Съставката се състои само от смес на куркуминоиди с безвреден натурален хидрофилен носител гама-циклодекстрин.
CAVAMAX® W8 гама-циклодекстрин е не-алергенен олигозахарид с вегетариански произход.

КАВАКУРМИН® демонстрира в клинични изпитания бионаличност, която е повече от 40 пъти по-добра от стандартния 95% екстракт от куркума (Curcuma longa) и показва значително по-висока относителна абсорбция в сравнение с други водещи търговски продукти с висока бионаличност на пазара, които съдържат куркума.
Бионаличността на нашата съставка КАВАКУРМИН® е оценена в двойно сляпо кръстосано изследване върху хора, сравняващо нашия продукт не само със стандарта, но и с двата водещи конкурентни продукта. Изследването е проведено при диета с ниско съдържание на мазнини, за да се изключи ефектът на мазнината/ маслото върху абсорбцията на куркумин.

4. Какви са били предклиничните и клиничните проучвания?

  • Изследване на бионаличността in vivo при модел на гризачи (проведено в Канада през 2009 г.):
    Плазмените концентрации на куркумин в плъхове се отчитат след перорално приемане на една доза от КАВАКУРМИН® (0-4 часа). Животните, които са приели КАВАКУРМИН®, показват от 10 до 20 пъти по-голямо количество общи куркуминоиди в кръвната плазма, изразено като сума от свободния куркумин и неговите метаболити, в сравнение с животните, които са приели друга хранителна добавка с куркумин и тези, които са приели само чист екстракт (95%) от Curcuma longa.
  • Ин витро бионаличност в човешки модел Caco-2 (проведено в Германия, 2011 г.):
    Разгледан е профилът на разтваряне в симулирана чревна течност (SIF, 0.5% SDS), последвано от поглъщането на Caco-2 клетки (модел на човешки чревни клетки). КАВАКУРМИН® бива до пет пъти по-ефективно усвоен в сравнение с трите водещи търговски продукта с куркумин или в сравнение с 95% екстракт от куркума (Curcuma longa). Усвояването от Сасо-2 клетките е до 10 пъти по-високо, отколкото при другите водещи търговски формули с куркумин или в сравнение с чист 95% екстракт от куркума (Curcuma longa). Тези резултати ясно подчертават значителното повишаване на бионаличността на куркумин, когато в състава на продукта присъства гама-циклодекстрин, какъвто е нашия продукт на Dr. Biomaster.
  • Бионаличност при хора в клинично проучване (проведено в САЩ, 2013 г.):
    В клинични условия относителната абсорбция на КАВАКУРМИН® е сравнена със стандартен 95% екстракт от куркума (Curcuma longa) и два водещи търговски продукта, за които се твърди, че имат повишена бионаличност. Резултатите показват, че КАВАКУРМИН® е бил около 40 пъти по-ефективно абсорбиран в сравнение със обикновения екстракт от куркума на прах и поне 4.4 пъти по-добър от следващия най-добър търговски продукт, съдържащ куркумин в това клинично проучване. За повече подробности, моля, вижте раздела „Научни доказателства“.

5. Тествана ли е суровината КАВАКУРМИН® за наличие на тежки метали?

Всяка произведена партида от КАВАКУРМИН® се тества за тежки метали във независима лаборатория в САЩ. Анализът включва олово, арсен, кадмий и живак.

6. Съставката КАВАКУРМИН® хипоалергична ли е?

Да, КАВАКУРМИН® е без алергени.

7. Съставката КАВАКУРМИН® халал е?

Да, КАВАКУРМИН® е халал.

8. Съставката КАВАКУРМИН® кашер ли е?

Да, КАВАКУРМИН® е кашер.

9. Какви са разтворителите, използвани при производството на КАВАКУРМИН®?

Стандартизираният на 95% екстракт от куркума (Curcuma longa), използвана за производството на нашата съставка КАВАКУРМИН®, е чисто природно вещество и се получава чрез екстракция на сушени корени от куркума с участието на разтворител. Използваният разтворител е етил ацетат и присъства в директивата на ЕС 2009/32 като разрешени екстракционни разтворители, които може да се използват при преработката на суровини, хранителни продукти, хранителни компоненти или хранителни съставки без каквото и да е специфично ограничение.

Суровината гама-циклодекстрин с наименование CAVAMAX® W8 се произвежда от обикновено нишесте (с чисто натурален, растителен произход), при използване на ензим с микробен произход.
В този процес не се използват никакви разтворители.

КАВАКУРМИН® се произвежда като смес от двете съставки чрез специален производствен процес на WACKER, в който се използва само чиста вода.

10. Може ли КАВАКУРМИН® да се приема заедно с други лекарства?

Досега няма научни доказателства, които да доказват, че куркумина взаимодейства с каквото и да е лекарство. Моля, консултирайте се с Вашия лекар или медицински специалист преди употребата на каквито и да е добавки, включително хранителни добавки, съдържащи съставката КАВАКУРМИН®.

11. Каква е препоръчителната доза за КАВАКУРМИН®?

Препоръчваната дневна доза за КАВАКУРМИН® е 1 g/ден. Моля, консултирайте се с вашия лекар или медицински специалист, преди да приемате каквито и да е добавки, включително хранителни добавки, съдържащи съставката КАВАКУРМИН®.

12. Безопасен ли е КАВАКУРМИН®?

Куркуминът е широко използван от векове и е добре известно вещество, използвано в традиционния подход към храненето на аюрведа медицината. Съвременната наука е предоставила солидни доказателства за ползата от приложението на екстракта от куркума (за повече подробности моля вижте раздел „Благоприятни ефекти“).

Наличните клинични проучвания правят куркумина едно от най-добре изследваните природни съединения досега. В няколко клинични проучвания е публикуван положителен профил на безопасност в дози от 8-10 грама. КАВАКУРМИН® е изследван в проучване за биологична бионаличност при хора (15 индивида) с доза от 2 грама на ден, което не показва нежелани странични ефекти. Нивата на куркумина в кръвта, постигнати в проучването, са сравними с нивата на кръвната плазма, докладвани в научната литература като напълно безопасни.

13. Какъв е срока на годност на продукта с КАВАКУРМИН®?

24 месеца от датата на производство.

14. За какво е най-добре да се ползва продукта на Dr. Biomaster с КАВАКУРМИН®?

Моля, вижте раздела „Благоприятни ефекти“.

* 1 В съответствие с 2003/89/ЕО и 2006/142/ЕО.

Куркумин с висока бионаличност – свойства

Куркумин с висока бионаличност – свойства
(PDF | 361 KB)

Куркумин с висока бионаличност  – научни доказателства

Куркумин с висока бионаличност – научни доказателства
(PDF | 293 KB)